Timelapse no GoPRO fotogrāfijām ar FFmpeg

pirms 2551 dienas ·

Timelapse iegūšanai no GoPRO sabildētajiem kadriem izmantojama šāda FFmpeg komanda:
ffmpeg -r 15 -f image2 -start_number 12345 -i "bildes/G%07d.JPG" -vcodec libx264 -s hd1080 timelapse_1080P.mp4

Parametru «r» var mainīt, lai paātrinātu/palēninātu gala rezultātu.


Komentāri

Saturs pieejams saskaņā ar Creative Commons CC-BY-NC-ND-3.0 licenci. 2005—2020